Kako radi VNT?

 

VNT/VGT su turbokompresori sa varijabilnom geometrijom preko koje se upravlja brzinom rotora. Konstruisani su tako da sklop varijabilne geometrije usmjerava izduvni gas na nacin koji je potreban u datom trenutku. To omogućava da turbokompresor maximalno koristi snagu izduvnog gasa na manjim obrtajima motora što za posljedicu ima veći pritisak.

 

VNT  turbokompresori rade tako što regulišu ulaznu sekciju turbine  u cilju optimizacije snage putem određivanja inteziteta protoka vazduha.

 

 

Prilikom niže brzine motora i manjeg protoka goriva, turbokompresor redukuje ulazne gasove, što rezultuje povećanjem pritiska i snage turbine. Pri punoj brzini motora i velikom protoku goriva, VNT turbokompresor povećava zonu ulaznih gasova . Na ovaj način se sprečava postizanje kritičnih brzina rotora turbokompresora, a takođe se održava optimalni nivo pritiska vazduha koji je potreban motoru. Modulacije zone ulaska gasova mogu se direktno kontrolisati uz koriscenje vakuumskog aktuatora ili elektro motora upravljanog od strane kontrolne jedinice motora.  U cilju modifikacije zone ulaska gasova, VNT modeli koriste sistem pokretnih lopatica koje rotiraju u korelaciji sa osovinom turbinskog kola.

 

Prednosti VNT tehnologije su:

 

  • Veća snaga
  • Viši obrtni momenat
  • Niža potrošnja goriva
  • Niža emisija izduvnih gasova
  • Unapređenje snage kočenja

Holset-ov VGT je unikatan po tome što se lopatice ne okreću vec klize aksijalno.
 

Ovaj metod omogućava visok nivo trajanja i pouzdanosti, koji je od velike važnosti za komercijalne dizel aplikacije.

 

Nova generacija VGT turbokompresora za regulaciju varijabilne geometrije koristi elektromotore upravljane od strane racunara motora ECU.