Princip rada turbokompresora

 

Snaga motora je proporcionalna količini vazduha i goriva koja moze sagorjeti u cilindru. Veći protok vazduha kroz motor obezbjeđuje više energije a samim tim i više snage. Kod motora sa turbokompresorom, vazduh se kompresuje prije ulaska u cilindar. Budući da je pod velikim pritiskom, velika masa vazduha ulazi u cilindar što dovodi do veće efektivnosti pri sagorevanju goriva. Ovo povećava izlaznu snagu motora, dajući više sile i veću brzinu u odnosu na konvencionalne atmosferske motore, a takođe smanjuje i emisiju izduvnih gasova.

 

Prednosti turbokompresora


Stroga pravila o emisiji izduvnih gasova širom sveta, predstavljaju izazov proizvođačima automobila da dizajniraju motore koji zadovoljavaju standarde o zaštiti životne sredine, a da pri tome proizvedena vozila budu i prijatna za vožnju. Turbokompresori zadovoljavaju ovaj izazov i doprinose koristi krajnjem korisniku. U poređenju sa konvencionalnim motorima identične snage, potrošnja goriva kod motora sa turbokompresorom je niža, a dio energije izduvnih gasova, koja je obično neiskorišćena, kod ovih motora se koristi i doprinosi poboljšanju njihove efikasnosti.

 

Brza reakcija

 

U standardnim aplikacijama, sasvim je realno da turbokompresor udvostruči snagu motora, što za posljedicu ima bržu reakciju  prilikom vožnje. Turbokompresori takođe utiču da ne dođe do gubitka snage prilikom visokih obrtaja motora, što obezbeđuje prednost  kamionima, građevinskim i drugim mašinama čiji motori posjeduju turbokompresore.

 

Ekonomičnost

 

Turbokompresori recikliraju energiju koju proizvode motori automobila, transformišući više energije stvorene sagorevanjem goriva u snagu tako što stvaraju manje beskorisne toplote i trenja. Kao rezultat, javlja se veća štedljivost u potrošnji goriva kod motora sa turbokompresorom u odnosu na konkurenciju u vidu konvencionalnih motora bez turbokompresora. Odnos Snaga/Težina,  kod motora sa turbokompresorom je mnogo bolji u odnosu na konvencionalne motore. Motor sa turbokompresorom zahtjeva manje prostora za ugradnju u odnosu na konvencionalne motore iste snage.

 

Ekologija
 

Budući da turbokompresori isporučuju više vazduha u motor, unutrašnje sagorjevanje je lakše, direktnije a samim tim i čistije. Današnji dizel motori sa turbokompresorom proizvode 50% manje CO2 u odnosu na konvencionalne motore bez turbokompresora.

Performanse na većim nadmorskim visinama

 

Performanse turbo motora, na većim nadmorskim visinama  su značajno bolje. Niži pritisak vazduha na većim nadmorskim visinama može da prouzrokuje gubitak snage kod konvencionalnih motora.
 
Suprotno ovome, performanse turbine se poboljšavaju u istim, gore navedenim, uslovima usljed povećane razlike u visini pritiska u turbini i spoljašnjeg (atmosferskog) pritiska na izduvu, koji se smanjuje sa povećanjem nadmorske visine.
 
Manja  gustina vazduha na usisu kompresora se uglavnom izjednačava. Prema tome, turbo motor jedva da trpi bilo kakav gubitak snage na većim nadmorskim visinama.


nadmorska_visina